Välkommen till Tobak&Mers webbplats!

Webbplatsen innehåller:

Tändsticka
  • Nyheter
  • Smakprov från pappersutgåvan
  • Beställningsformulär
  • ... och mer...
NYHETER

Snus ökar risk för astmasymptom - påverkar sömn, fastlåser snarkande

Snusare har svårare att somna men sover bättre när de väl har somnat. Den som slutar snusa somnar lättare och vaknar tidigare. Snusare snarkar mer och blir inte av med snarkandet om hen slutar snusa.

– Vi hittade ett förvånansvärt starkt samband mellan astmasymtom och snusanvändning, vilket vi tyckte var väldigt spännande.

(T&M 2017-09-12)
Läs mer...

Snuskonvent i St. Louis hyllning till svenskt snus

Världens troligen första snuskonvent hölls i Saint Louis, Missouri, USA, den 27 och 28 maj. St. Louis Snus Con blev en verklig hyllning av och kunskapsspridning om det svenska snusets kvaliteter som njutningsmedel och som produkt för tobaksskademinimering.

I ett innehållsrikt varierat program medverkade bland annat forskare, snusrecensenter/-bloggare, uppfinnare och representanter för tobaksindustrin. Utöver de 24 deltagarna på plats, varav fem från Sverige – inklusive två från Tobak&Mer – följde flera andra intresserade via nätet föredrag och paneldebatter.

(T&M 2017-09-12)

Världskändisar i startfält på särskilt möte om snus

Det förfärliga snuset i USA var Chad Jones första steg till att ur egen kassa arrangera ett särskilt möte kring svenskt snus i Saint Louis. När han förverkligade tanken var det med ett startfält av föredragshållare av yppersta klass.

Flera är typ världskändisar – för sin forskning eller för sina hemsidor med omdömen och kunskaper – inom företeelsen svenskt snus.

(T&M 2017-09-12)
Läs mer...

Tobak som går att röka ska det betalas skatt för

– Kan tobaken rökas då är den belagd med skatt. Då är det en skattepliktig vara i den form som den är då.

För Tullverket är gränsen tydlig när en tobaksvara är skattepliktig eller inte. Genom en klarläggande dom från EU-domstolen 6 april stärks myndighetens inställning.

(T&M 2017-05-17)
Läs mer...

Utgivning 2017

utropstecken
Tobak & Mer ges ut 17 maj och 13 september.

Uppdatera din information

utropstecken
Får du tidningen till rätt adress? Uppdatera din adressinformation genom att klicka på länken.
Uppdatera